CATALUNYA 2010

Univers

Documents

Informes

Equip

Des de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals hem potenciat la creació d'un Observatori de Govern Local com a instrument per a la recopilació sistemàtica d'informació d'aquest nivell de govern. Una de les finalitats del projecte és la construcció d'una base de dades que operi com un sistema d'informació i de coneixement útil al servei de cada municipi, de les altres institucions i del món acadèmic.

Els municipis participants reben un informe que inclou una síntesi de la informació que van facilitar comparada amb la mitjana de Catalunya, la de la seva província, el seu tram de població i el seu tram de volum pressupostari. Així mateix, l'Observatori edita un informe acadèmic i tècnic que recull els resultats del projecte i una línia editorial, els Quaderns de l'Observatori, que desenvolupa aspectes concrets en format de working paper.

Casa Golferichs   Gran Via de les Corts Catalanes, 491   08015 Barcelona   Tel 93 452 71 15  Fax 93 323 34 31   fundacio@pisunyer.org